นอร์ทอีส รับเบอร์

"เป็นผู้ผลิตยางพารา คุณภาพดีระดับโลก ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อคู่ค้า
ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาธุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ"

"เป็นผู้ผลิตยางพารา คุณภาพดีระดับโลก ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อคู่ค้า ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พัฒนาธุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ"

รู้จักเราให้มากขึ้น

นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตยางพาราขั้นต้น ในรูปของยางแผ่นอัดก้อน ยางแท่ง และยางผสมโรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่บริหารงานโดยผู้บริหารท้องถิ่นที่พยายามเลือกใช้วัตถุดิบหลักจากท้องถิ่นจากเขตภาคอิสาน และมุ่งเน้นการจ้างงานแก่แรงงานภายในชุมชนรอบข้าง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549

รู้จักเราให้มากขึ้น

นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตยางพาราขั้นต้น ในรูปของยางแผ่นอัดก้อน ยางแท่ง และยางผสมโรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่บริหารงานโดยผู้บริหารท้องถิ่นที่พยายามเลือกใช้วัตถุดิบหลักจากท้องถิ่นจากเขตภาคอิสานและมุ่งเน้นการจ้างงานแก่แรงงานภายในชุมชนรอบข้าง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549

นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตยางพาราขั้นต้น ในรูปของยางแผ่นอัดก้อน ยางแท่ง และยางผสมโรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่บริหารงานโดยผู้บริหารท้องถิ่นที่พยายามเลือกใช้วัตถุดิบหลักจากท้องถิ่นจากเขตภาคอิสานและมุ่งเน้นการจ้างงานแก่แรงงานภายในชุมชนรอบข้าง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549

ประกาศราคารับซื้อยาง

หมายเหตุ : กำหนดเวลาจองราคา หลังราคาออกถึง 14.00 น
ปริมาณจองขั้นต่ำ 30 ตัน

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี

(ความชื้นไม่เกิน 2.8%)

บาท/กิโลกรัม

ยางก้อนถ้วย

(DRC 100%)

บาท/กิโลกรัม

(ราคานี้ยังไม่คิด%DRC)

ยางเครฟ

(DRC 100%)

บาท/กิโลกรัม

(ราคานี้ยังไม่คิด%DRC)

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ยางแผ่นรมควัน

ยางแท่ง STR

ยางผสม

ยางแผ่นรมควัน

ยางแท่ง STR

ยางผสม

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และมุ่งมั่นการเติบโตอย่างยั่งยืน ในการเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตยางที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยเป็นผู้นำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับในวงการค้ายาง ยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส่และยุติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นถึงความปลอดภัยของชุมชน และสังคมรวมถึงการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลราคาหุ้น

NER

*ราคาอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

THB

เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

ราคาต่ำสุด – สูงสุด

ข่าวสารกิจกรรม

บริษัทได้จัดทำโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึง ระบบสีเขียว (Green System) หรือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทได้รับการรับรองว่าเป็น "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3" จากกระทรวงอุตสาหกรรม

NER มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงให้แก่ โรงพยาบาลนางรอง

วันที่ 15 ต.ค. 2564

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ให้แก่ โรงพยาบาลนางรองอ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม

NER มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงให้แก่ โรงพยาบาลละหานทราย

วันที่ 14 ต.ค. 2564

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนบริษัทมอบเงินจำนวน 100,000 บาท กับโครงการ NER ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

NER มอบเงินเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 17 ก.ย. 2564

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนบริษัทมอบเงินจำนวน 100,000 บาท กับโครงการ NER ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

NER มอบเจลแอกอฮอล์ล้างมือ ให้เทศบาลตำบล โคกม้า

วันที่ 27 ส.ค. 2564

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทีมผู้บริหาร ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

อ่านเพิ่มเติม

NER มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และถุงยังชีพ

วันที่ 26 ส.ค. 2564

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทีมผู้บริหาร มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด

อ่านเพิ่มเติม

NER มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 17 ส.ค. 2564

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม

อ่านเพิ่มเติม

NER และ APM มอบเตียงสนามกระดาษ 500เตียง

วันที่ 03 ส.ค. 2564

นายชูวิทย์จึงธนสมบูรณ์ (แถวบน ที่ 5จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางภณิดา จึงธนสมบูรณ์ (แถวบนที่ 4 จากซ้าย)  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชน

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19ขั้นสูงสุด

NER ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกัน และควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19ขอความร่วมมือพนักงานงดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งมีการให้พนักงานกรอกแบบ

อ่านเพิ่มเติม

นอร์ทอีส รับเบอร์ มอบน้ำดื่มให้ศูนย์กักตัวอำเภอประโคนชัย

วันที่ 27 ก.ค. 64

ตัวแทนจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้กักตัวในกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
โควิด-19 ของศูนย์กักตัว เทศบาลตำบลโคกม้า

อ่านเพิ่มเติม

ถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

วันที่ 19-23 ก.ค. 2564

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา น้ำดื่ม และจตุปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษาประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 07 ก.ค. 64

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีความห่วงใยต่อชุมชนรอบข้าง จึงได้มีการจัดกิจกรรม ในการป้องกันชุมชนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน

วันที่ 11 มิ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2564 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ได้นำทีมงานพนักงาน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน

วันที่ 10 มิ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2564 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ได้นำทีมงานพนักงาน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน

วันที่ 9 มิ.ย.2564

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

มอบครุภัณฑ์ จำนวน 12 ชุด
ให้แก่สาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 25 พ.ค. 2564

วันที่ 25 พ.ค. 2564  นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NERพร้อมทีมผู้บริหาร ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่น

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปั่น 100 เดียว

วันที่ 06 ธ.ค. 2563

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนและร่วมกิจกรรม "ปั่น100เดียวเที่ยวด้วยกัน"เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวของอำเภอประโคนชัย

อ่านเพิ่มเติม

NER พร้อมคณะสื่อมวลชน
จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคม

วันที่ 05 ธ.ค. 2563

คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER
พร้อมทีมผู้บริหารนำคณะสื่อมวลชน ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ

อ่านเพิ่มเติม

NER พร้อมคณะกรรมการ มอบโต๊ะพับสำหรับ
รับประทานอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

วันที่ 07 พ.ย. 2563

คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง

อ่านเพิ่มเติม

NER ใส่ใจพนักงาน
ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

วันที่ 19 เม.ย. 2563

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยความสะอาด ต่อกระบวนการผลิต และความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้มีมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่และพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม

พนักงานและจิตอาสาออกฉีดพ่นยา
ฆ่าเชื้อโควิด2019 ให้ชุมชน

วันที่ 02-15 เม.ย. 2563

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจิตอาสาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ.บ้านกรวด จำนวน 6 แห่ง

วันที่ 03 เม.ย. 2563

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)นำโดย
คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์เป็นตัวแทนใน
การมอบแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อให้กับองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต