ผลิตภัณฑ์

ยางแผ่นรมควัน Ribbed Smoked Sheet (RSS)

ยางแผ่นรมควัน

ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet: RSS) / ยางแผ่นรมควันอัดก้อนคือผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติขั้นต้นที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยการอบให้สุกเป็นแผ่นๆด้วยความร้อน และอาศัยควันที่ได้จากการเผาไหม้รมเคลือบผิวหน้ายางไปพร้อมกัน หลังจากนั้นจะนำมาคัดเกรดแยกชั้นคุณภาพยางตามข้อกำหนดที่ใช้ร่วมกันอย่างแพร่หลายเช่น ความปนเปื้อน ฟองอากาศ สี และความสม่ำเสมอของสี สิ่งปลอมปนรวมไปถึงความเป็นราด้วย ทั้งนี้คุณภาพเกรดยางแผ่นที่เป็นที่นิยมใช้ในตลาดอุตสาหกรรมปลายน้ำที่บริษัทผลิต จะมี 3 เกรดคือยางแผ่นเกรดชั้น 2 ชั้น 3 และ ชั้น 4 ตามเกรดคุณภาพยางจากมากไปน้อยตามลำดับ

การนำไปใช้ :

ขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนประกอบที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง ทนแรงกระแทกได้ดี เช่น ยางรถบรรทุก ยางล้อเครื่องบิน ยางแท่นเครื่อง เป็นต้น

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์
Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์
Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์
Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์