NER สนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชนโคกม้า เอสเคอาร์ ในการแข่งขัน “King’s School Cup” U 18

May 31, 2024

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER สนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชนโคกม้า เอสเคอาร์ ในการแข่งขัน “King’s School Cup” U 18

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 - บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER มีความยินดีที่ได้สนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชนโคกม้า เอสเคอาร์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “King’s School Cup” U 18 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567 ณ สนามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก (สนาม 1) และสนามโรงเรียนบ้านละหานทราย (สนาม 2)

NER ได้มอบน้ำดื่ม 30 แพ็ค และบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา และห่างไกลจากยาเสพติด NER หวังว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนพัฒนาตนเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)