นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

          บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับคุกกี้ และประโยชน์ที่บุคคลจะได้รับและประกาศความเป็นส่วนตัวที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) ของบริษัทฯ บริษัทฯจึงประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) ดังต่อไปนี้

          1. คุกกี้คืออะไร
          
คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและ การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่านบันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่านเพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่านและเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดู หรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

          2. ประโยชน์ของคุกกี้
          
คุกกี้จะบอกให้บริษัทฯทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ  จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งานยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

          3. การใช้งานคุกกี้
          
บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นเช่น พิกเซลแท็ก (Pixel-tags) บนบริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้นบริการใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จากบริษัทฯ

          เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้คุกกี้ของเว็บไซต์บริษัทฯ จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น
          นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็กเพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจและนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.nerubber.com

          สำหรับประเภทคุกกี้ที่ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ใช้งาน เป็นคุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ รู้จักท่านมากยิ่งขึ้นโดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป

          ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้คือ
          ช่วยจำสถานะของการใช้บริการเช่น ภาษาที่เลือกใช้
          ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้วซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีก
          ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
          ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น บริษัทฯ มีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลที่สาม เช่น GoogleAnalytics, Facebook Analytics.

          4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

          
ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต
          อย่างไรก็ตามบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น                        

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับคุกกี้ และประโยชน์ที่บุคคลจะได้รับและประกาศความเป็นส่วนตัวที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) ของบริษัทฯ บริษัทฯจึงประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) ดังต่อไปนี้

     1. คุกกี้คืออะไร
     
คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและ การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่านบันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่านเพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่านและเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดู หรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

     2. ประโยชน์ของคุกกี้
     
คุกกี้จะบอกให้บริษัทฯทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ  จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งานยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

     3. การใช้งานคุกกี้
     
บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นเช่น พิกเซลแท็ก (Pixel-tags) บนบริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้นบริการใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้
จากบริษัทฯ

     เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้คุกกี้ของเว็บไซต์บริษัทฯ จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น
     นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็กเพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจและนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ
ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความ
พึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุ
ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.nerubber.com

     สำหรับประเภทคุกกี้ที่ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ใช้งาน เป็นคุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ รู้จักท่านมากยิ่งขึ้นโดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป

     ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้คือ
     ช่วยจำสถานะของการใช้บริการเช่น ภาษาที่เลือกใช้
     ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้วซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีก
     ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
     ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น บริษัทฯ มีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลที่สาม เช่น GoogleAnalytics, Facebook Analytics.

     4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

     
ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต
     อย่างไรก็ตามบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น