ผลิตภัณฑ์

ยางแท่ง Standard Thai Rubber (STR)

ยางแท่ง

ยางแท่ง (Standard Thai Rubber: STR) / ยางแท่งอัดก้อนคือผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติขั้นต้น ที่ได้ จากกระบวนการ สับ บด ย่อย ยางก้อนถ้วยยางเครฟ (ยางเศษรีดแผ่น) และเศษยางธรรมชาติอื่นๆ รวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปผ่านความร้อนโดยการอบในแบบลักษณะทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดตามมาตรฐานที่กองการยางกำหนดไว้ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ “ยางแท่ง”  การคัดแยกคุณภาพเกรดยางของยางแท่ง จะมีตัวแปรวัดละเอียดกว่ายางแผ่น และมีการกำหนดค่าทดสอบที่แน่นอนตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ตัวอย่างค่าทดสอบเทียบโดยทั่วไปที่นิยมใช้คือ ค่าความหนืด (Mooney) ค่าความอ่อนตัวเริ่มต้น (Po)  และ ค่าความปนเปื้อน (Dirt) เป็นต้นหลังจากทดสอบได้ค่าตรงตามมาตรฐานก็จะทำการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในถุงพลาสติกพร้อมระบุ Code (CZ) และสีชนิดผลิตภัณฑ์ตามกำหนดของมาตรฐานยางแท่งไทย

การนำไปใช้ :

ยางแท่งธรรมชาติจะมีความปนเปื้อนสูงกว่ายางแผ่น แต่สามารถควบคุมคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอได้มากกว่ายางแผ่น และยังคงคุณสมบัติของยางธรรมชาติอยู่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามคุณสมบัติที่แตกต่างไปได้ดี ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่นำยางแท่งไปใช้ เช่น ยางล้อรถยนต์, แผ่นพื้นรองเท้า, ส่วนประกอบ
ท่อยาง, ยางปูพื้น, ยางลูกล้อ เป็นต้น

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์
Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์
Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์
Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์