ผลิตภัณฑ์

ยางผสม Mixture Rubber

ยางผสม

ยางผสม (Mixtures Rubber) คือผลิตภัณฑ์ยางพาราขั้นต้นกึ่งธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเติมยางสังเคราะห์ และ/หรือ สารเคมีเข้าไปในยางพาราธรรมชาติ ตามคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษเฉพาะตัวตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยเรียกว่า “ยางผสม”  ยางผสมจะมีมาตรฐานทดสอบเทียบคล้ายกับยางแท่งมาตรฐาน แต่จะต่างไปตรงค่าทดสอบตามส่วนผสมเพิ่มเติมนั้นๆ ส่วนการบรรจุผลิตภัณฑ์ก็จะคล้ายคลึงกับยางแท่งอัดก้อนแต่จะมี Code สีกำหนดที่ต่างไป

การนำไปใช้ :

ยางสังเคราะห์มีความต้านทานต่อการขูดถลอก สภาวะของลมฟ้าอากาศที่แปรเปลี่ยนไป ต้านทานไฟฟ้าได้ดี เมื่อทิ้งไว้ให้ตากแดด ตากลม โอโซน แก๊สโซลีน และน้ำมัน ยางจะชำรุดเสียหายได้ ยางนี้ยังใช้ทำท่อยาง พื้นฉนวน สายพานลำเลียง วัสดุหีบห่อ พื้นรองเท้า