ผังโครงสร้างองค์กร

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์