สอบถามข้อมูลนักลงทุน

ติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

นิศา เจริญพรวัฒนา

Tel : 065-9922388 
Email : investor@nerubber.com

สำนักงานกรุงเทพฯ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
589/156 ชั้น 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

แผนที่ สำนักงานกรุงเทพ