สอบถามข้อมูลนักลงทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อัสรา นุ่มนวลศรี

โทรศัพท์ : 065-992-2388
อีเมล์ : investor@nerubber.com

ที่อยู่ : สำนักงานกรุงเทพฯ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
589/156 ชั้น 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น.
ปิดให้บริการ : วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่ สำนักงานกรุงเทพ

แผนที่ สำนักงานกรุงเทพ บริษัทผลิตยางพารา

Contact Form

NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED.,

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.