ถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

July 23, 2021

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา น้ำดื่ม และจตุปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษาประจำปี 2564 ให้กับวัดที่ตั้งอยู่บริเวณรอบโรงงาน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ สืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป