พนักงานและจิตอาสาออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด2019 ให้ชุมชน

April 15, 2020

เมื่อวันที่ 2-15 เม.ย.63 บริษัท นอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่รวมทั้งจิตอาสาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ โควิด-19 ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน โดยมีการปฏิบัติตามมาตราการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและเพื่อความปลอดภัยของชุมชนละแวกใกล้เคียง