ข่าวสารกิจกรรม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน อาทิ ร้านขายของชำ ชุมชนหมู่บ้านชัยพัฒนา  ชุมชนบ้านโคกเพชร  และชุมชนบ้านกระสัง

วันที่ 9 มิ.ย.2564

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน อาทิ   ร้านขายของชำ ชุมชนหมู่บ้านชัยพัฒนา  ชุมชนบ้านโคกเพชร  และชุมชนบ้านกระสัง  โดยมีการปฏิบัติตามมาตราการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและเพื่อความปลอดภัยของชุมชนละแวกใกล้เคียง