ข่าวสารกิจกรรม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน อาทิ   ร้านขายของชำ ชุมชนหมู่บ้านบ้านบาตร  ขนส่งประโคนชัย

วันที่ 10 มิ.ย.2564

เมื่อวันที่10 มิ.ย.2564 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ โควิด-19  ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน อาทิ  ร้านขายของชำ ชุมชนหมู่บ้านบ้านบาตร ขนส่งประโคนชัย โดยมีการปฏิบัติตามมาตราการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและเพื่อความปลอดภัยของชุมชนละแวกใกล้เคียง