สนับสนุนปรับปรุงท่อระบายน้ำ โรงเรียนบ้านบาตร

February 22, 2022

นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการบัญชีและการเงิน ร่วมมอบงบสนับสนุนโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ โรงเรียนบ้านบาตร ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ