สนับสนุนปรับปรุงห้องสมุดและโรงอาหาร โรงเรียนโคกเพชร

January 26, 2022

นายณัฐพนธ์ อินทร์ประโคน ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้แทนมอบเงินสนับสนุนปรับปรุงหอประชุม จำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านโคกเพชร อ.โคกม้า จ. ประโคนชัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ