ร่วมสนับสนุนงานกาชาด

January 20, 2022

นางสาวปาร์ย อรรถพิศาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ มอบของรางวัลสนับสนุน สลากกาชาดการกุศล ในเทศกาลข้าวมะลิหอมปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย และงานกาชาดอำเภอประโคนชัยประจำปี 2565 โดยมีกำหนดการจัดงานเมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย