โครงการปั่น 100 เดียว

December 6, 2020

บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนและร่วมกิจกรรม "ปั่น100เดียวเที่ยวด้วยกัน" เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวของอำเภอประโคนชัยจ. บุรีรัมย์