ข่าวสารอัพเดท

May 17, 2022

วันที่ 12 เมษายน 2565 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ NER ยิ่งให้...ยิ่งสุขภาพดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุนสภากาชาดไทย จ. บุรีรัมย์ และจัดหาโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ผู้ที่ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนโลหิต อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมกันบริจาคโลหิต โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ สำนักงานใหญ่ จ.บุรีรัมย์