ข่าวสารกิจกรรม

NER และ APM มอบเตียงสนามกระดาษ 500เตียง

วันที่ 03 ส.ค. 2564

นายชูวิทย์จึงธนสมบูรณ์ (แถวบน ที่ 5จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางภณิดา จึงธนสมบูรณ์ (แถวบนที่ 4 จากซ้าย)  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชนบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควันยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับดร.สมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม (แถวบนที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์มอบเตียงสนามกระดาษจำนวน 500 เตียง แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดบุรีรัมย์