NER สนับสนุนกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

December 19, 2021

คุณเกศนรี จองโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER สนับสนุนกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 มูลค่า 100,000 บาทและน้ำดื่ม 300 ขวด เพื่อสมทบทุน"โครงการลูกช้างรักชีวิต" ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564