“NER ส่งสุขความรู้ สู่ดวงใจพนักงาน ผ่านรถคาราวาน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี”

May 28, 2023

NER จัดกิจกรรมยกทัพคาราวานวิทยาศาสตร์ มาให้ลูกหลานพนักงาน โรงเรียน และชุมชนรอบข้างโรงงาน ได้รับโอกาสในการเข้าถึงนิทรรศการ กิจกรรมด้านวิยาศาสตร์ และ โดมดูดาวขนาดใหญ่ เพื่อให้สัมผัสกับสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ เพื่อมอบเป็นโอกาสส่งต่อสู่ลูกหลานของพนักงาน ชุมชน ด้วยความรักและความปรารถนาที่ดี ในการเข้าถึงวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านโครงการ “NER ส่งสุขความรู้ สู่ดวงใจพนักงาน ผ่านรถคาราวาน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี”