NER รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Award 2022

August 24, 2022

คุณเกศนรี จองโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการ CSR-DIW Award 2022 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี