NER ปลื้มติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI 2565 เน้นพัฒนาธุรกิจหลัก ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

October 11, 2022

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ปลื้มได้รับเลือกเป็น 1 ในหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2565 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เปิดเผยว่า บริษัทได้รับเลือกเป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียน หุ้นยั่งยืน ปี 2565หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 เป็นปีแรก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ตลอดจนการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงการให้ความสำคัญกับพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

รางวัลดังกล่าวนับว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเข้มแข็งและรอบด้าน สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) พร้อมเผชิญกับทุกความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยแผนการบริหารจัดการรองรับประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยที่ตอกย้ำความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน