NER มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ

November 25, 2022

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน พร้อมผู้บริหารและทีมงาน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ในชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงของโรงงาน