NER มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

January 26, 2023

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ขนาด 10 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆนี้