NER ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

April 9, 2024

NER ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (ประจำปี 2567) ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยร่วมมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท พร้อมน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค (มูลค่ารวม 10,990 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงอาหารเรียนอนุบาล จัดสร้างสนามกีฬา และพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่ โดยทางโรงเรียนมีกำหนดจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567