ข่าวสารกิจกรรม

NER มอบเงินเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 17 ก.ย. 2564

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER
พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนบริษัทมอบเงินจำนวน 100,000 บาท กับโครงการ NER ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19  
เพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์  ณ โรงพยาบาลบ้านกรวด   อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์