NER มอบเงินเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

September 17, 2021

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนบริษัทมอบเงินจำนวน 100,000 บาท กับโครงการ NER ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 เพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์