NER มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงให้แก่ โรงพยาบาลนางรอง

October 15, 2021

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ให้แก่ โรงพยาบาลนางรองอ.นางรอง จ.บุรีรัมย์