NER มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และถุงยังชีพ

August 26, 2021

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทีมผู้บริหาร มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด , น้ำดื่ม 6,000 ขวด และ หน้ากากอนามัยจำนวน 4,000 ชิ้น ให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว กับโครงการ NER ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ เทศบาลตำบลโคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์