NER มอบเจลแอกอฮอล์ล้างมือ ให้เทศบาลตำบล โคกม้า

August 27, 2021

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทีมผู้บริหาร ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 800 ลิตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และบริการแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งผู้ที่กักตัว กับโครงการ NER ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ เทศบาลตำบลโคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์