NER มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานทำบุญหมู่บ้านบ้านโคกกลาง

May 25, 2024

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายยางพาราชั้นนำของประเทศไทย ร่วมสนับสนุนงานทำบุญหมู่บ้านประจำปี 2567 ของชุมชนบ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมอบน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรม

งานทำบุญหมู่บ้านประจำปี 2567 ของชุมชนบ้านโคกกลาง จัดขึ้นในวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ บริเวณวัดโคกกลาง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรเช้าและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนชาวบ้านโคกกลาง ให้อยู่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด มุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนงานทำบุญหมู่บ้านประจำปี 2567 ของชุมชนบ้านโคกกลางครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและสร้างความสามัคคีในชุมชน