NER ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

April 9, 2024

NER ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (ประจำปี 2567) ณ โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยร่วมมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท พร้อมน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค (มูลค่ารวม 10,990 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างโรงอาหารที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ให้สามารถใช้เป็นสถานที่ประกอบอาหาร และเป็นสถานที่รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะของนักเรียน โดยทางโรงเรียนมีกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567