ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศาลาบำเพ็ญกุศล

April 6, 2024

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศาลาบำเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค (โดยศาลานี้ทางวัดสร้างขึ้นจากการทำบุญกฐิน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 และบริษัทได้ร่วมมอบเงินทำบุญกฐินจำนวนเงิน 200,000 บาท)