บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลุงเก่า

May 14, 2024

เนื่องด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดกิจกรรมการให้บริการเจาะ LAB ประจำปี ให้กับประชาชนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร่วมกับการลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการ จำนวน 115 คน และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการจำนวน 10 คน โดย บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค (มูลค่ารวม 990 บาท) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการดังกล่าว