บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม

May 10, 2024

เนื่องด้วย ชุมชนบ้านหนองดง หมู่ที่ 6 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีกำหนดจัดงานทำบุญหมู่บ้าน ประจำปี 2567 ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ ก่อเจดีย์ทราย รวมทั้งจัดสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชน และพิธียกธงชัย เพื่อเป็นสิริมงคลของชุมชนให้อยู่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป โดย บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค (มูลค่ารวม 990 บาท) เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมและมีผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมครั้งนี้ รวมจำนวนประมาณ 100 คน