NER ได้เข้าร่วมกิจกรรม “แรงงานบุรีรัมย์รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด” เนื่องใน วันแรงงานแห่งชาติ

May 1, 2024

NER ได้เข้าร่วมกิจกรรม “แรงงานบุรีรัมย์รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด” เนื่องใน วันแรงงานแห่งชาติ ณ โรงเรียนภัทรบพิตร ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อเป็นการยกย่องและให้ความสำคัญของแรงงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของลูกจ้าง และสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรได้รับอย่างจริงจัง ตลอดทั้งการมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมการกีฬา ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างภายในงานมีการจัดกิจกรรม CSR ร่วมทาสีภายในโรงเรียน มีการออกบูธแสดงสินค้าและบริการอาหารเครื่องดื่ม จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมีการจัดแข่งขันกีฬา โดย NER ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล พร้อมร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค