NER บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลห้วยราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

March 23, 2023

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลห้วยราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับการจัดโครงการคัดกรองต้อกระจกในประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้ป่วยต้อกระจกในจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถเข้าถึงบริการที่ได้มารตรฐานโดยเครือข่ายบริการในจังหวัดบุรีรัมย์ แบบไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินโครงการในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 ณ รพ.สต.หนองเต็ง รพ.สต.บ้านลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์