NER ได้รับเชิญเข้าร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาชัยทัตธำรง ณ วัดประชาสมนึก

April 26, 2023

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ได้รับเชิญเข้าร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ ซึ่งถือเป็นพิธีที่สำคัญที่สุด งานหนึ่งของอำเภอประโคนชัย โดยในงานมีผู้ร่วมเข้างานมากกว่า 1,000 คน เพื่อมาร่วมวางศิลาฤกษ์ให้เป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว นอร์ทอีสฯไม่เพียงแต่การเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ อีกทั้งยังร่วมบริจาคถุงยังชีพเป็นข้าวสารจำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุ ครอบครัวที่ยากจน ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนอีกด้วย ถือเป็นการทำบุญทำกุศลไปพร้อมกับชุมชนได้อย่างอิ่มอกอิ่มใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและทางบริษัทฯ ให้เหนี่ยวแน่นมากขึ้น