คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ได้รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

July 18, 2022

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ รับรางวัล BEST CEO ประจำปี 2564 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประกาศรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2021 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สำหรับรางวัลนี้กำหนดแนวทางการตัดสินมาจากการโหวตนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเป็นสำคัญโดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางที่สมาคมฯ กำหนด อาทิ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานดีเด่น มีความรอบรู้ในธุรกิจที่ตนบริหารและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ตรงประเด็นและชัดเจน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญและความร่วมมือในกิจกรรมของนักวิเคราะห์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในเชิงลึกและสม่ำเสมอ ไม่เว้นแม้เป็นข่าวร้าย ให้แนวโน้มของธุรกิจ แนวโน้มผลประกอบการและความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนการมีช่องทางในการให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย