มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด

March 1, 2022

นายศักดิ์ชัย จงสถาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน-บัญชี มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดและประชาชนในบ้านชัยพัฒนา ต.ตะโกตาพิ อ. ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์