NER เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งสักการะพระใหญ่ ชมทุ่งนกประโคนชัย ใส่ใจสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนประโคนชัย 2024

February 25, 2024

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งสักการะพระใหญ่ ชมทุ่งนกประโคนชัย ใส่ใจสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนประโคนชัย 2024 (RUN FOR QUALITY OF LIFE 2024) อำเภอประโคนชัยโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอประโคนชัย กิ่งกาชาด ส่วนราชการ สถานศึกษา ชมรมคนรักษ์สุขภาพ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้งานสักการะพระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชน ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนสำคัญในพื้นที่ รวมถึงเพื่อหารายได้เข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอและกองทุนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศลต่อไป โดยมีประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม และบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมแจกน้ำดื่ม จำนวนรวม 1,000 ขวด