NER ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลัง CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บุรีรัมย์

February 29, 2024

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 NER ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลัง CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บุรีรัมย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนงานของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดบุรีรัมย์ (CSR) โดย NER ได้ร่วมมอบตะกร้าจักรสานจากชุมชน จำนวน 20 ใบ พร้อมมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค รวมมูลค่า 11,650 บาท และได้ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงาน CSR ของบริษัท