NER ได้ร่วมมอบงบสนับสนุนและมอบน้ำดื่มในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ”ประทัดบุเกมส์“ ครั้งที่ 19

February 20, 2024

NER ได้ร่วมมอบงบสนับสนุนและมอบน้ำดื่ม จำนวน 80 แพ็ค ในกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ”ประทัดบุเกมส์“ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านประทัดบุ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมอบให้กับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุและบ้านกระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,640 บาท