NER จัดกิจกรรม โครงการตลาดนัดสีเขียว (NER Green market) ครั้งที่ 6

February 8, 2024

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10:00 น. - 17:00 น. ทางบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการตลาดนัดสีเขียว (NER Green market) ครั้งที่ 6 🥦🍅🌽 ในการจัดงานครั้งนี้ ตรงกับเดือนแห่งความรัก ในงานจึงได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อครบ 250 บาท จะได้รับถุงผ้าสวยๆ ฟรี 1 ใบ ทำให้มีพนักงานและชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียง ได้มาร่วมซื้อผักสดๆจำนวนมาก โดยตลาดนัดสีเขียว เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ NER ส่งเสริมวิถีเกษตรชุมชนยั่งยืน โดยมอบสารปรับปรุงดินและเน้นการปลูกผักปลอดสารเคมีที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นการต่อยอดโครงการ ให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการสร้างรายได้และลดต้นทุนในการปลูก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานและชุมชนรอบข้างบริษัท