NER ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประโคนชัย 6 เกมส์ (ครั้งที่ 10)

November 15, 2023

NER ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประโคนชัย 6 เกมส์ (ครั้งที่ 10) ณ โรงเรียนวัดบ้านตลุงเก่า ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดย NER ได้ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนและมอบเสื้อกีฬาให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกม้า เนื่องในการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนประโคนชัย 6 (โรงเรียนในกลุ่มตำบลโคกม้าและตำบลตะโกตาพิ) จำนวน 9 โรงเรียน มูลค่ารวม 30,567 บาท