มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ.บ้านกรวด จำนวน 6 แห่ง

April 3, 2020

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์เป็นตัวแทนในการมอบแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น อ.บ้านกรวด จำนวน 6 แห่ง ทั้งนี้ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อดังกล่าวฯจะถูกนำไปใช้ทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ามาขอรับบริหาร