กิจกรรม CSR วันที่ 29 มิ.ย. 2565

June 29, 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพคให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีควัคซีน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม้าจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้แทนรับมอบ