บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค

April 27, 2024

ชุมชนบ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีกำหนดจัดงานทำบุญหมู่บ้าน ประจำปี 2567 ในวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ.2567 ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ ก่อเจดีย์ทราย รวมทั้งจัดสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลของชุมชนให้อยู่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป โดยบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค (มูลค่ารวม 1,650 บาท) เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรม และมีผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมครั้งนี้ รวมจำนวนประมาณ 200 คน