NER บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบ

April 19, 2023

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER (Northeast Rubber PLC) ร่วมด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด จัดกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability) จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายแรงงานนนอกระบบ (เกษตรการผู้ปลูกยางพารา) ณ อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ โดยงานนี้ ทางบริษัทฯ ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ คำแนะนำ ในด้านการรับซื้อชนิดของยาง การพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยาง และข้อควรระวังต่างๆ ในการใช้สารเคมี ที่มีอันตรายต่อเกษตรกร ไม่แม้แต่คำแนะนำแนวทางที่ดีในเรื่องของการรับซื้อยาง บริษัทของเรายัง ตระหนักถึงด้านสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณระหว่างคู่ค้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ โดยงานนี้เกษตรกรได้ให้ความสนใจ และเห็นถึงประโยชน์จากเรื่องราวที่ทางบริษัทเตรียมมาเพื่อให้ความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม