NER พร้อมคณะสื่อมวลชน จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคม

December 5, 2020

คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทีมผู้บริหารนำคณะสื่อมวลชน ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคมจัดกิจกรรม CSR มอบข้าวสารจำนวน 1,500 กิโลกรัม พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี