ข่าวสารกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

NER มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงให้แก่ โรงพยาบาลนางรอง

วันที่ 15 ต.ค. 2564

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ให้แก่ โรงพยาบาลนางรองอ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม

NER มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงให้แก่ โรงพยาบาลละหานทราย

วันที่ 14 ต.ค. 2564

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ให้แก่ โรงพยาบาลละหานทรายอ.ละหานทราย จบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม

NER มอบเงินเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 17 ก.ย. 2564

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนบริษัทมอบเงินจำนวน 100,000 บาท กับโครงการ NER ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

NER มอบเจลแอกอฮอล์ล้างมือ ให้เทศบาลตำบล โคกม้า

วันที่ 27 ส.ค. 2564

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทีมผู้บริหาร ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

อ่านเพิ่มเติม

NER มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และถุงยังชีพ

วันที่ 26 ส.ค. 2564

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทีมผู้บริหาร มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด

อ่านเพิ่มเติม

NER มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 17 ส.ค. 2564

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม

อ่านเพิ่มเติม

NER และ APM มอบเตียงสนามกระดาษ 500 เตียง

วันที่ 03 ส.ค. 2564

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (แถวบน ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยนางภณิดา จึงธนสมบูรณ์ (แถวบน ที่ 4 จากซ้าย)  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชน

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19ขั้นสูงสุด

NER ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19ขอความร่วมมือพนักงานงดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งมีการให้พนักงานกรอกแบบ

อ่านเพิ่มเติม

นอร์ทอีส รับเบอร์ มอบน้ำดื่มให้ศูนย์กักตัวอำเภอประโคนชัย

วันที่ 27 ก.ค. 2564

ตัวแทนจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้กักตัวในกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
โควิด-19 ของศูนย์กักตัว เทศบาลตำบลโคกม้า

อ่านเพิ่มเติม

ถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

วันที่ 19-23 ก.ค. 2564

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา น้ำดื่ม และจตุปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษาประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 07 ก.ค. 2564

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีความห่วงใยต่อชุมชนรอบข้าง จึงได้มีการจัดกิจกรรม ในการป้องกันชุมชนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน

วันที่ 11 มิ.ย. 2564

เมื่อวันที่11 มิ.ย.2564 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน

วันที่ 10 มิ.ย. 2564

เมื่อวันที่10 มิ.ย.2564 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน

วันที่ 9 มิ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

มอบครุภัณฑ์ จำนวน 12 ชุด
ให้แก่สาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 25 พ.ค. 2564

วันที่ 25 พ.ค. 2564  นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NERพร้อมทีมผู้บริหาร ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่น

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปั่น 100 เดียว

วันที่ 06 ธ.ค. 2563

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนและร่วมกิจกรรม "ปั่น100เดียวเที่ยวด้วยกัน"เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวของอำเภอประโคนชัย

อ่านเพิ่มเติม

NER พร้อมคณะสื่อมวลชน
จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคม

วันที่ 05 ธ.ค. 2563

คุณชูวิทย์จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER
พร้อมทีมผู้บริหารนำคณะสื่อมวลชน ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ

อ่านเพิ่มเติม

NER พร้อมคณะกรรมการ มอบโต๊ะพับสำหรับรับประทานอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

วันที่ 07 พ.ย. 2563

คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง

อ่านเพิ่มเติม

NER ใส่ใจพนักงาน
ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

วันที่ 19 เม.ย. 2563

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยความสะอาด ต่อกระบวนการผลิต และความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้มีมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่และพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม

พนักงานและจิตอาสาออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด2019 ให้ชุมชน

วันที่ 02-15 เม.ย. 2563

บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจิตอาสาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.บ้านกรวด จำนวน 6 แห่ง

วันที่ 03 เม.ย. 2563

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)นำโดย
คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์เป็นตัวแทนใน
การมอบแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อให้กับองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม